Speckař

Rozhodli jsme se podpořit tento projekt, který ukazuje svět života hendikepovaných.

SPECKAŘ se představuje…


PAVLA ŠVANDOVÁ

Speciální pedagogika je mojí vášní. Je to obor, ve kterém jsem se zkrátka našla. Od chvíle, kdy jsem se s ní dostala do přímého kontaktu, mi právě ona připravila celoživotní cestu.

Začala jsem jako dobrovolný asistent na táboře pro lidi s postižením. Rozhodla jsem se vystudovat dva samostatné obory speciální pedagogiky (aby mi “nic nechybělo”), a během toho jsem vyrazila studijně do Francie a následně ještě pracovně do Belgie. Zažila jsem nejpřelomovější okamžiky v osobnostním i profesním směru.

Po dokončení studia jsem šla na rok pracovat do Montessori školy (coby školní speciální pedagog) a následně na běžnou základku (coby speciální pedagog na škole). Aktuálně jsem ve “škole zřízené dle par. 9 odst. 16 Školského zákona”, dříve nazývané ZŠ praktická, jako třídní učitel. Po celou tu dobu dělám práci svých snů. Jsem hrdá na to, že jsem Speckař. 🙂

Ptejte se mě na cokoli, co Vám není jasné. SPECKAŘ je Vám k dispozici. =)

zde nebo na webu SPECKAŘ.CZ

Produkty, které pomáhají